JSA

JSA (Jaguar Specialists Association) var en organisation som skapades primärt för att skydda Jaguarägare från oseriösa verkstäder. Inträdeskraven för nya medlemmar var höga och medlemmarna granskades noga innan medlemskapet accepterades. Joe's Garage var en av få medlemmar utanför England.

Tyvärr har organisationen lagts ner och i dagsläget sker ingen verksamhet.

 


Joe´s Garage  | Märkesvägen 3 |  244 66 Furulund  |  Tel 046 73 86 00  |  mail@joesgarage.se |  Öppet vardagar 8-17  |  Lunch 12-13  |  Site Map