integritetspolicy

Vi värnar om din data

Joe’s Garage AB värnar om din personliga integritet och vi strävar alltid efter att skydda

dina personuppgifter på bästa sätt och följa gällande lagar och regler för dataskydd. Med

denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av

Joe’s Garage AB. Denna policy gäller för alla uppgifter som samlas in i samband med er

förfrågan, beställning, köp som du gör hos Joe’s Garage AB och genom användning av vår hemsida.